ακολουθηστε μας

ΧΡΗΣΙΜΑ

Παράταση καταγραφής σημείων υδροληψίας

Κατόπιν της νέας παρατάσεως που εδόθη μέχρι την 31-12-2014, στους ιδιοκτήτες και χρήστες ενεργών και ανενεργών σημείων υδροληψίας για υποβολή αίτησης εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, o δήμος Αχαρνών ενημερώνει τους ενδιαφερομένους τα κάτωθι:

1.Στο Ε.Μ.Σ.Υ εγγράφονται ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ:

α) Νέα σημεία υδροληψίας στα οποία χορηγήθηκε άδεια χρήσης νερού μετά την 14-1-2014.

β) Σημεία υδροληψίας για τα οποία πριν την 14-1-2014 είχαν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις.

γ) Υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν μετά την 20-12-2005 ανεξαρτήτως αν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι.

Για τις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) η εγγραφή γίνεται αυτεπάγγελτα από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

2.Στο Ε.Μ.Σ.Υ εγγράφονται ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ:

δ) Υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν την 20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (β).

ε) Όλα εν γένει τα υφιστάμενα σημεία υδροληψίας ενεργά ή ανενεργά που δεν υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις.

Για τις περιπτώσεις (δ) και (ε) απαιτείται υποβολή αίτησης εγγραφής στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Αχαρνών (στο ισόγειο).

ΤΕΥΧΟΣ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΝΕΟΤΕΡΑ