ακολουθηστε μας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Μεταφέρονται τα γραφεία του ΙΕΚ Αχαρνών

Τη μεταστέγαση των γραφείων της διοίκησης του Ι.Ε.Κ. Αχαρνών,από την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 4ου γυμνασίου Αχαρνών σε τρεις προκατασκευασμένες αίθουσες,πλησίον των κτιριακών εγκαταστάσεων του γυμνασίου, αποφάσισε προσφάτως το Δημοτικό συμβούλιο,μετά από σχετική εισήγηση της δημοτικής επιτροπής παιδείας.

Για την ιστορία τα γραφεία της ∆ιοίκησης του Ι.Ε.Κ. έχουν εγκατασταθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 4ου Γυµνασίου Αχαρνών από το έτος 1998 και η χρήση αυτού του χώρου έχει ως αποτέλεσµα την προβληµατική και ανεπαρκή λειτουργία του σχολείου αφού δεν δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης των εκπαιδευτικών του προγραµµάτων και άλλων δραστηριοτήτων του.

Η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας στη συνεδρίασή της στις 8-10-2014 έκρινε αναγκαία την επαναφορά της αίθουσας εκδηλώσεων του 4ου Γυµνασίου στη σχολική µονάδα – λαµβάνοντας υπόψη και τα έγγραφα της ∆ιεύθυνσης του 4ου Γυµνασίου Αχαρνών. Με αυτή την απόφαση

doxthi.gr

ΤΕΥΧΟΣ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΝΕΟΤΕΡΑ