ακολουθηστε μας

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σαράντα ένα άτομα προσλαμβάνει η ΔΗΦΑ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» προχωρά το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών.

Συγκεκριμένα η ΔΗΦΑ προχωρά στην πρόσληψη  11 Βρεφονηπιοκόμων Τ.Ε, 15 βοηθών βρεφονηπιοκόμων Δ.Ε, 3 ΔΕ Μαγείρων και 12 Υ.Ε Γενικών καθηκόντων με εργασιακή διάρκεια έως τις 31 Αυγούστου 2015.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 27/11 έως 8/12 από 09:00 έως 13:00.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΝΕΟΤΕΡΑ