ακολουθηστε μας

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

16 προσλήψεις στο Δήμο Αχαρνών για ανάγκες πυρασφάλειας

ΑΣΕΠ: Με 16 άτομα ενισχύεται ο Δήμος Αχαρνών

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας έως τεσσάρων μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες πυρασφάλειας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@acharnes.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο πρωτόκολλου του Δ. Αχαρνών στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα, Τ.Κ. 13673, Αχαρνές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται έως την Πέμπτη 26/5/2022 και αρχίζει από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας που θα γίνει με ανάρτησή στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αχαρνών, στο δικτυακό τόπο αυτού (www.acharnes.gr) καθώς και τη Διαύγεια.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΝΕΟΤΕΡΑ